راه اندازی

 برنامه ریزی بلند مدت کنسرسیوم فرش دستباف تارنگ برای رسیدن به سطح مطلوبی از رضایت مندی مشتریان عزیز بر این هدف استوار است. که فرآیندهای غیر ضروری را در بستر تکنولوژی اطلاعات حذف و سرعت انتخاب را به بهترین کیفیت در اختیار مشتریان بگذارد. بر این اساس در روزهای آتی بشکل مستمر ابزارهای جدیدی را رونمایی و معرفی خواهد نمود.

نظر خود را بنویسید